SXD Սեմինար
SX դիզայնը հնարավորություն կտա բարձրացնել ուսուցման գործընթացի արդյունա­վետությունը հիմնվելով ուսանողով կողմնորոշված նախագծման, «կերպարի» մոդելի օգտագորման, ինչպես նաև եռամոդուլ առաջադրանքների նախատիպերի կազման և թեստավորման գործընթացներով։ 
Հիմնվելով SX դիզայնի սկզբունքերի վրա հնարավոր կլինի ծրագրավորել և ստեղծել ավտոմատացված ուսուցման հավելված։

Ծրագիր
15.00=15.30
SX դիզայնը, որպես ուսուցման նոր մոդել
զեկուցող՝ Արես Հովհաննեսյան
15.30=16.00
Ուսանողը, որպես օգտատեր ուսուցման գործընթացում
զեկուցող՝ Արես Հովհաննեսյան
16.00-16.30
Եռամոդուլ առաջադրանքների կառուցման սկբունքները SX դիզայնում
 զեկուցող՝ Հերմինե Սամվելյան
16.30-17.00
Հարց ևՊատասխան
2019թ․ մայիսի 22-ին, ժ․15․00-17․00, 2010 սենյակ
Նորարարության և ձեռներեցության աջակցման կենտրոն  ​​​​​​​
 InnESC - Innovation and Entrepreneurship Support Center
ՃՇՀԱՀք. Երևան, Տերյան 105
Գրանցում
Գրանցվել
Thank you for registration!